Jeg heter Jon Leira, og er utdannet hovtrimmer ved School of Barehoof Strategy (2008), drevet av Dan Guerrera. Trykk her for utvidet informasjon om skolen. Jeg ønsker å nevne at den inkluderer 250 timer undervisning og 100 trimminger (inklusiv dokumentering) på egen basis. Trykk på diplom eller attest for å se scannede kopier av disse. Jeg har også kompetanse og utstyr for å ta av jernsko ved overgang til barfot.

Jeg eier og driver Snerting Ranch på Inderøy, der vi har blant annet har hestepensjonat. Har også egen hest.

Ved hovproblemer som krever omfattende oppfølging har jeg mulighet til å ta imot hesten på gården min; slik at den kan være her frem til den har blitt bra.

NB – det skal nevnes at jeg har begynt å jobbe full-stilling utenfor gården – og derfor har redusert hovtrimmer-aktiviteten ned til nesten null for tida. Men det går an å spørre dersom akutt eller viktig behov. Størst sannsynlighet for hjelp dersom du kan ta med hesten til Ranchen min for trimming.

Jeg er stor tilhenger av Prof. Roberg Bowker (veterinær og forsker ved Michigan State University). Han har bevist at den optimale vektfordelingen mellom såle og hovvegg er at sålen bærer 75 prosent av hestens tyngde. Ved en slik fordeling oppnår du størst blodgjennomstrømning inne i hovkapselen, samt at du danner støttestrukturer inne i hovkapselen som gjør hoven tøffere og sterkere. Ved mindre belastning av sålen får du begrenset blodgjennomstrømning, noe som gir avkalkning/svekking av hovbenet. I tillegg blir det mindre støttestrukturer. Samlet sett dårligere hovhelse. Ved overgang fra sko til barfot må man selvsagt ta endringen i vektbelastning stegvis.

 

Etter grunnutdanningen min i 2008 har jeg tatt følgende kompetansehevinger:

2009 – To dagers seminar – Hoof Function, anatomy and neurology – Prof. Robert M. Bowker, VMD, PHD.
2009 – Parelli Horsemanship level 1 kurs.
2011 – Reunion med skolen til Dan for erfaringsutvekslinger og litt ny info på området.

 

Mine viktigste tips dersom du ønsker å oppnå en vellykket barfot hest:

Tilstreb store beiter med mager og variert kost. Dette gir mye bevegelse og sunne, sterke høver.

Tilstreb at hesten får en balansert tilgang på mineraler. Jeg nevner spesielt Pat Colby og Pete Ramey som kilder til denne kunnskapen. Det mest essensielle er å sørge for at hesten får nok kobber og magnesium. Aktuelle fokus er: Unngå at hesten får kraftfor eller mineraltilskudd som inneholder jern, og tilstreb at beitene og grovfor-engene får balansert nivået av kalsium og magnesium i jorda. Innholdet av disse to bør være relativt likt; samt høyt nok til at pH-verdien blir 6,0 – 6,5 (sur eller basisk jord hindrer opptak av kobber). Fri tilgang på Tangmel fra Felleskjøpet er en billig og god start for å forebygge mangler. En balansert mineraltilgang har stor innvirkning på hov-kvaliteten.

Det er veldig bra med grus liggende på beite, spesielt der de står eller går mye. Sammen med mye bevegelse gir dette god herding av sålen slik at hesten tåler turer på hardt underlag. Dersom herding av sålen er umulig er man nødt til å bruke boots ved rideturer på grov grus. Bruk av boots gjør at all sårfothet forsvinner helt når du er ute og rir. Dersom høvene er relativt ok herdet – kan produktet Hoof Armour brukes til å forsterke hovens underside såpass at det fungerer godt å ri uten boots.

Ikke gi nevneverdig med kraftfor; da unødige karbohydrater svekker hovens helse og kvalitet. Det samme gjelder brød og eksempelvis epler. Mineraltilskudd og grovfor er alt hesten trenger.

Bruk proffesjonell hovtrimmer minimum av og til. Litt vedlikeholdstrimming kan du lære og gjøre selv dersom du er ivrig, men med norsk klima trenger høvene tidvis kyndig ettersyn.

Normalt intervall mellom trimminger er på 8 uker. Dette vil dog variere stort ift høvenes tilstand og – naturlige slitasje.

Kontakt og pris:

Tlf:
92633919

Email:
leira.jon@gmail.com

Bosted:
Inderøy (Kjerknesvågen)

Kundeområde:
Hesten må ev kjøres til Ranchen min for å hovtrimmes her.

Pris:
500 kr pr hest (forutsatt maks 45 minutter) + mva. Så lenge kunden følger med på trimmingen og prøver å lære – kan vi kalle det opplæring og da slipper vi å legge til mva. En normal trim tar mellom 30 – 45 minutter.