Formål

Dette verdigrunnlaget er laget for å skape bevissthet omkring hvordan vi vektlegger og
fokuserer i opplegget vårt. Dette for å gjøre det lettere å fatte interesse og å ta kontakt. I
tillegg er det ment å bidra til at alle voksne som hjelper til drar best mulig i samme retning,
samt at opplegget blir forutsigbart og trygt. Lykke til med lesingen!

Visjon

«Der mennesker og dyr finner glede og personlig utvikling.»
Visjonen omfatter mye. For å kunne finne glede må du føle deg trygg og inkludert i gruppa.
En stabil og forutsigbar rutine for hver eneste dag er kanskje grunnmuren i opplegget for at
ungene skal føle seg trygge. Dernest er det de voksne som bestemmer. Det gjør at terging
ikke eksisterer. Med en fast gruppe der alle kjenner hverandre; blir det en trygg arena å
utfolde seg på. Aktivitetene spenner over et vidt spekter; der det er masse muligheter for å
sprenge grenser og føle mestring – både praktisk og sosialt. Ungene er flinke til å gi
hverandre inputs, samt å respektere dersom noen har en tung dag.
Visjonen inkluderer også at vi fokuserer på dyrs glede og personlige utvkling. For oss som
også driver hestepensjonat og hundavl er det viktig at alle bidrar til at dyrene har det bra
og utvikler seg i ønsket retning. Det fokuset gjør det også mer interessant å være sammen
med dyrene.

Mellommenneskelige verdier

Vi har flere kjerneverdier. For det første er det grunnleggende å vise de andre respekt og
forståelse for den de er. Tillit og ansvarfølelse er andre hovedfokus. Det er viktig at hver
enkelt blir sett og hørt. Dette kan tidvis være vanskelig når alle ønsker fokus samtidig. Da
er det viktig å fordele rettferdig; også til de som ikke snakker høyest. Og alt skal skje i en
omsorgsfull atmosfære. Vi setter tydelige rammer, dog kanskje litt større rammer enn
vanlig.

Kommunikasjon

Vi tilstreber en direkte og tydelig kommunikasjon. Dersom en person føler seg dårlig
behandlet, eller at det oppstår noe som ikke oppleves ok – har vi som kultur at det er
akseptert og ønskelig at en av de voksne får høre om det. Dersom det er noe en annen
har sagt eller gjort – blir det tatt opp med vedkommende umiddelbart; og da unngår vi at
lignende skjer igjen. Vi er også opptatt av det skal gis ros og annerkjennelse når det er på
sin plass.
Vi har et tydelig system på at de voksne er sjef, og dette blir akseptert.

Livssyn

Vi som driver Snerting Ranch er ikke tilhenger av noen spesiell religion. Vi har dog tro på
at det kan finnes mangt mellom himmel og jord, og vi har respekt for enhver tro.
Hos oss vil de ikke bli påvirket i noen som helst retning.

Matvaner

Vi prøver å ta hensyn til ulike matvaner; og spesielt overfor matallergier. Generelt tilstreber
vi minimalt med sukker.

Forholdet til dyr
Omgangen med dyr innebærer mange aktiviteter. Den kansje viktigste er å kose med
dyrene – helst på egen hånd med rikelig av tid. Hestene bruker vi til ridning. Hundene går
det an å trene lydighetstrening med, samt at de liker å ut på tur. Det mest grunnleggende i
omgangen med dyrene er at de skal ha lyst på det som skjer. La de komme til deg; for så
å gi kos. Går de sin vei; er det viktig å respektere det, og eventuelt lære av det til neste
gang.

Mestring

Mestring kan innebære så mangt, men uansett gir det viktig ballast for resten av livet. Vi er
opptatt av at ungene skal få prøve mest mulig nye ting, samt at de er nødt til også å gjøre
daglige gjøremål som det å skjære brødskiver selv. Det å beherske hesten (et stort dyr
med flere hundre kilo muskler) fra dens rygg er en arena. Det å være sjef for
middagslaginga er en annen. Hverdagen hos oss kryr av slike muligheter. Når du står på
toppen av en stabel med 20 bruskasser og føttene skjelver så mye at de rundt deg blir
redd – kan det være en enorm opplevelse som gjør deg sterkere i mange ulike situasjoner
senere.
Som ungdom er kanskje det viktigste å lære seg å mestre sosialt. Hos oss sover de flere
på samme rom, og de må samarbeide om mange ulike gjøremål. Og selvsagt er det mye
leik og morro, noe som skaper samhold og gruppefølelse.

Sosialt

Hos oss er det de voksne som bestemmer. Det gjør at alle føler seg likeverdige, noe som
sikrer delaktighet i alt som skjer. Vi møtes sosialt på mange arenaer. Det meste skjer
utendørs. Mange ulike leiker. Bålbrenning på kvelden med vitse-fortellinger. Singstar med
full hals der alle er med, matlaging på bål og så videre. Stadig nye arenaer dukker opp.

Velkommen!

 

Trykk her for å laste ned verdigrunnlaget vårt!