Jeg har hatt hest på utegang på Snerting Ranch flere år nå. Andrea Mai har vært der siden høsten 2011. Også Mediaas Jerka og Heimly ina har vært der i en periode. På Snerting Ranch får hestene gå sammen ute på et nokså stort område, noe jeg synes er viktig får at de skal trives best mulig. Hestene får hovtrimming og markurer etter behov, samt annet stell når det er nødvendig. Hestene er rolige og harmoniske, et tegn på at de trives. Jeg kan trygt anbefale andre å ha hest oppstallet på Snerting Ranch.